Samen Leren is bestemd voor mensen die betrokken zijn bij de begeleiding van volwassenen met het Prader-Willi syndroom (PWS). Alleen of samen met collega’s.

De module kan helpen om samen het gesprek aan te gaan over de begeleiding van mensen met PWS. Daarbij gaat het niet alleen om kennis van PWS maar vooral ook om het beter leren begrijpen van de persoon met PWS. En om het met elkaar delen van ervaringen en dilemma’s.

Het uiteindelijk doel is drieledig: betere begeleiding, een gelukkiger persoon met PWS en meer werkplezier voor de begeleiders.

 

*De module Samen Leren kan het beste worden bekeken op een laptop of desktop.

 

Start de module