Psychiatrie

Aspecten | Laatst bijgewerkt op: 20.06.2019
Wat is het

Vanaf jongvolwassen leeftijd zijn mensen met het Prader-Willi syndroom (PWS) extra kwetsbaar om psychiatrische problemen te ontwikkelen. Bij hen komen vooral voor: psychotische symptomen, waanideeën, opwinding, angst en een verstoord slaappatroon. Soms is er ook sprake van hallucinaties: het zien of horen van dingen die er niet zijn. Ook Autisme Spectrum Stoornis (ASS) komt vaker voor. Al hebben veel mensen met PWS trekken die overeenkomen met ASS, het is zeer zeker niet zo dat elke persoon met PWS hiermee ook gediagnosticeerd wordt. Tot slot kunnen zij te maken krijgen met stemmingsproblemen. Hierbij gaat het om een gemoedstoestand voor een langere termijn, zoals somberheid bij een depressie of een bipolaire stoornis.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met het type disomie meer last hebben van psychoses en depressieve klachten. Wanneer stress structureel voorkomt, neemt het risico op het ontstaan van een psychose toe. Het risico op herhaling van een psychose is groot.

Voorafgaand aan psychiatrische problemen kan er sprake zijn van stemmingswisselingen, agressie, obsessies, zelfverwonding en prikkelbaarheid. Ook zien we soms lichamelijke problemen als incontinentie, braken of een verminderde eetlust. Het is dus belangrijk deze symptomen vroegtijdig te herkennen en te behandelen.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben beperktere mogelijkheden om stressoren te vermijden en weten vaak minder goed hoe zij met problemen om kunnen gaan. Hierdoor kunnen stressvolle situaties leiden tot angst. Denk hierbij aan: wisselingen van vertrouwde begeleiders, onvoldoende overzicht in prikkelrijke situaties of het meemaken van traumatische gebeurtenissen. Stemmings- en psychiatrische problemen worden vaak veroorzaakt en in stand gehouden door een combinatie van omgevings- en biologische factoren. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een multidisciplinaire aanpak in diagnostiek en behandeling. Wanneer de klachten al vroeg wordt behandeld, kan dit een positief effect hebben op andere gedragingen van PWS.

Tools
  • Gebruik de ‘Angst, Depressie En Stemming Schaal’ (ADESS) om depressie en angst in kaart te brengen.
  • Lees meer over (F)ACT: Flexible Assertive Community Treatment. Dit is een vorm van zorg voor cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB), ernstige gedrags-, psychiatrische en vaak ook verslavingsproblemen.
  • Bekijk de toolkit aandachtspunten, aanpassingen en interventies bij patiënten met LVB in de (ambulante) GGZ.
Tips
  • Schakel in overleg met de behandelend arts van het expertisecentrum PWS een psychiater in met kennis van en ervaring met PWS.
  • Teveel en te vaak veranderen van de structuur kan stress op leveren, dus zorg ervoor dat veranderingen bekend zijn en niet te vaak gebeuren. Geef de persoon met PWS langer de tijd om aan een nieuwe verandering te wennen en bouw het stapsgewijs op.
  • Probeer het dagprogramma van de persoon met PWS te vereenvoudigen. Zorg voor activiteiten die weinig mentale inspanning vragen, voldoende lichamelijke beweging en voor voldoende rustmomenten.
Achtergrond
Suggestie of feedback?

Andere aspecten