Aspecten van PWS zijn onderwerpen die bij mensen met PWS vaak om speciale aandacht vragen.